291/BŁiI/18/UM/FBW - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

291/BŁiI/18/UM/FBW

Termin składania ofert: 04.12.2018 godz. 10:30

CPV: 33156000-8, 30213100-6

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup poligrafów wraz z laptopem

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 08.11.2018 r. pod numerem 644659-N-2018

Polska Policja