294/Ctr/18/MR - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 22.11.2018 godz. 09:50

CPV: 34521300-8

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup 10 szt. łodzi kat. R – 2

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 06.11.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 215-4991621 w dniu 08.11.2018 r.
 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/171025

ID postępowania: 171025
Polska Policja