311/Cut/18/ESz - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 20.11.2018 godz. 12:00

CPV: 18925200-1

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Dostawa kabur i ładownic na magazynek (pojedynczych) do 9x19 mm pistoletu samopowtarzalnego REX Zero1 CP (Compact) Policja w ilości 965 kpl.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 09.11.2018 r. pod numerem 646826-N-2018