282/BŁiI/18/TJ - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 19.12.2018 godz. 12:00

CPV: 32428000-9, 32420000-3

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Modernizacja urządzeń sieci szkieletowych w węzłach sieci MEWA

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 8.11.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 217-495894 w dniu 10.11.2018 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej po adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/172450

ID postępowania: 172450

Polska Policja