313/Ctr/18/EJ - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 28.11.2018 godz. 09:30

CPV: 42413000-4

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Dostawa podnośnika nożycowego diagnostycznego z szarpakami, 5 podnośników dwukolumnowych oraz podnośnika podosiowego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 16.11.2018 r. pod numerem 647939-N-2018

Polska Policja