304/BŁiI/18/ESz/PMP - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

304/BŁiI/18/ESz/PMP

Termin składania ofert: 20.12.2018 godz. 11:00

CPV: 48000000-8

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zawarcie umowy ramowej na zakup oprogramowania biurowego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 14.11.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 222-507424 w dniu 17.11.2018 r.
 
 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej po adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/173959
 

ID postępowania: 173959
Polska Policja