302/BF/18/EZ - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 08.01.2019 godz. 10:30

CPV: 63512000-1

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zawarcie umowy ramowej na rezerwację, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych na trasach zagranicznych oraz świadczenie usług opcjonalnych (hotelarskich i ubezpieczeniowych) na potrzeby Komendy Głównej Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 22.11.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 227-519487 w dniu 24.11.2018 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/176422

 

ID postępowania: 176422

 

Wszystkie załączniki do przetargu nieograniczonego znajdują się na w/w stronie Platformy Zakupowej.

Polska Policja