317/BŁiI/18/EZ/PMP - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

317/BŁiI/18/EZ/PMP

Termin składania ofert: 7.01.2019 godz. 11:00

CPV: 30232110-8

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych poprzez zawarcie umowy ramowej na zakup urządzeń wielofunkcyjnych małogabarytowych (A4) kolorowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 30.11.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 234-534327 w dniu 05.12.2018 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/179763

ID postępowania: 179763

Polska Policja