309/Cut/18/EZ/FBW - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

309/Cut/18/EZ/FBW

Termin składania ofert: 10.01.2018 godz. 10:30

CPV: 38651600-9

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup i dostawa kamer termowizyjnych w ramach projektu nr PL/2018/PR/0059 pn. ,,Szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie prowadzenia działań pościgowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 17.12.2018 r. pod numerem 662135-N-2018

Polska Policja