344/BF/18/MR/FBW - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

344/BF/18/MR/FBW

Termin składania ofert: 8.01.2019 godz. 09:50

CPV: 80500000-9

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usługi szkoleniowej dla analityków kryminalnych w zakresie prowadzenia analiz geoprzestrzennych z wykorzystaniem oprogramowania ArcGIS w ramach projektu nr PL/2018/PR/0054 pn. Szkolenie z obsługi oprogramowania ArcGIS dla analityków kryminalnych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 20.12.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 246-566001 w dniu 21.12.2018 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/184120

ID postępowania: 184120

Polska Policja