341/Cut/18/TJ/FBW - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

341/Cut/18/TJ/FBW

Termin składania ofert: 31.01.2019 godz. 10:00

CPV: 34711200-6

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa bezzałogowych statków powietrznych (BSP) wraz z osprzętem

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 21.12.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 248-572692 w dniu 26.12.2018 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/184459

 

ID postępowania: 184459

Polska Policja