348/BŁiI/18/MR - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 06.02.2019 godz. 11:50

CPV: 72611000-6

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup usługi zaawansowanego wsparcia technicznego operatora sieci OST 112

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 27.12.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 250-577517 w dniu 29.12.2018 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/184731

ID postępowania: 184731

 

Polska Policja