353/Ctr/18/EJ - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 14.01.2019 godz. 09:30

CPV: 42413000-4

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Dostawa 5 podnośników dwukolumnowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 04.01.2019 r. pod numerem 500221-N-2019

Polska Policja