301/Ctr/18/EJ/PMP - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

301/Ctr/18/EJ/PMP

Termin składania ofert: 15.03.2019 godz. 09:50

CPV: 34114200-1

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa pojazdów w policyjnej wersji nieoznakowany z segmentu D na lata 2019 – 2020, na podstawie umowy ramowej, w 2 zadaniach

 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 11.01.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 010-018388 w dniu 15.01.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:  https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/2820/details
Polska Policja