350/BŁiI/18/MR - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 11.02.2019 godz. 09:50

CPV: 30213100-6, 30213000-5, 30231300-0

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup specjalistycznego sprzętu informatycznego na potrzeby komórek organizacyjnych KGP oraz BSWP.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 11.01.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 011-020899 w dniu 16.01.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/2784/details
Polska Policja