352/BŁiI/18/ESz - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

352/BŁiI/18/ESz

Termin składania ofert: 05.02.2019 godz. 10:00

CPV: 32420000-3, 48820000-2, 48800000-6

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup rozbudowy systemów bezpieczeństwa Centralnych Systemów Informatycznych Policji wraz z gwarancją producenta, rozumianej jako: Zadanie nr 1 – Zakup rozbudowy systemu bezpieczeństwa serwerów DNS wraz ze wsparciem technicznym producenta oraz Zadanie nr 2 – Rozbudowa infrastruktury LoadBalancer

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 18.01.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 015-030545 w dniu 22.01.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/2900/details
Polska Policja