351/BŁiI/18/AK/JSz - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

351/BŁiI/18/AK/JSz

Termin składania ofert: 08.02.2019 godz. 10:00

CPV: 35120000-1

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup licencji do zarządzania urządzeniami mobilnymi wraz z gwarancją producenta w ramach zadania „Zakup sprzętu telekomunikacyjnego (smartfon, tablet) wraz z licencjami – poczty służbowej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 18.01.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 015-030539 w dniu 22.01.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/2961/details
Polska Policja