333/Ctr/18/MP/POIŚ - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

333/Ctr/18/MP/POIŚ

Termin składania ofert: 01.03.2019 godz. 09:50

CPV: 34114200-1

Wartość zamówienia: powyżej 144000 euro

Dostawa 51 szt. radiowozów oznakowanych z segmentu D dla służby ruchu drogowego

 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 23.01.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 019-040230 w dniu 28.01.2019 r.


Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/3071/details

Polska Policja