13/BŁiI/19/ESz - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 11.02.2019 godz. 09:30

CPV: 48420000–8

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Odnowienie licencji dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania EndPoint na okres 12 miesięcy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 31.01.2019 r. pod numerem 508798-N-2019

Polska Policja