11/BF/19/EB - Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

Termin składania ofert: 12.02.2019 godz. 12:00

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług gastronomicznych i hotelarskich dla uczestników szkolenia kondycyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 05.02.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 027-060179 w dniu 07.02.2019 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/3200/details

Polska Policja