Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
53/BF/19/MR/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarsko-gastronomicznych dla uczestników szkolenia w ramach projektu nr PL/2018/PR/0054 pod nazwą „Szkolenie z obsługi oprogramowania ArcGIS dla analityków kryminalnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 08.04.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
22/Ckt/19/ESz powyżej 144.000 euro 18234000-8 Produkcja i dostawa 4 500 sztuk spodni służbowych letnich do półbutów w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz 500 sztuk spodni służbowych letnich do półbutów w ramach zamówienia opcjonalnego 24.04.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
18/BŁiI/19/MR/FBW poniżej 144.000 euro 30214000-2, 30231300-0, 48760000-3 Zakup 4 stacji roboczych w ramach projektu PL/2017/PR/0008 09.04.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
45/Ckt/19/MR poniżej 144.000 euro 18331000-5 Produkcja i dostawa 10 000 szt. półgolfów w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz do 3 500 szt. półgolfów w zamówieniu opcjonalnym 29.03.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
36/Ckt/19/AK powyżej 144.000 euro 18331000-8 Produkcja i dostawa koszulek z krótkim rękawem T-shirt w ilości 12.000 sztuk w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz do 3.000 sztuk w zamówieniu opcjonalnym 22.03.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
343/BŁiI/18/UM/FBW poniżej 144.000 euro 48461000-7 Zakup licencji na oprogramowanie do analizy geoprzestrzennej oraz licencji rozszerzeń funkcjonalności oprogramowania w ramach projektu PL/2017/PR/0010 pełna treść ogłoszenia
246/BŁiI/18/KK powyżej 144.000 euro 72253200 Zakup usługi wsparcia utrzymaniowego dla systemów: SWD, SA SWD, KSIP, SA KSIP, SNP (PSI, OBOZI, KCIK, SA KCIK), SPP, PPU z gwarantowanym czasem naprawy pełna treść ogłoszenia
34/BŁiI/19/MR poniżej 144.000 euro 50330000-7 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla centrali telefonicznej Ericsson MD110 04.03.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
23/Ckt/19/TJ/PMP poniżej 144.000 euro 39000000-2 , 39110000-6 Zawarcie umowy ramowej na dostawę krzeseł i foteli biurowych oraz innych mebli tapicerowanych w ramach dwóch części 05.03.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
17/Cut/19/TJ/FBW poniżej 144.000 euro 38632000-4 Dostawa noktowizorów w ramach realizacji projektu nr PL/2018/PR/0059 04.03.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
24/Ckt/19/AK/PMP poniżej 144.000 euro 39130000-2 Zawarcie umowy ramowej na dostawy mebli biurowych 05.03.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
20/BF/19/AP powyżej 750.000 euro 98341000-5, 55300000-3 Wykonanie usług hotelarskich i gastronomicznych na potrzeby Europejskiej Konferencji Regionalnej INTERPOL-u (EKR) 21.02.2019 r. godz. 12:50 pełna treść ogłoszenia
13/BŁiI/19/ESz poniżej 144.000 euro 48420000–8 Odnowienie licencji dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania EndPoint na okres 12 miesięcy 11.02.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
9/Ckt/19/AK poniżej 144.000 euro 79823000-9 Wydruk i kolportaż czasopisma "Policja 997" w roku 2019 i 2020 oraz dwóch wydań specjalnych 11.02.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
4/BŁiI/19/JSz/FBW powyżej 144.000 euro 48900000-7; 48820000-2, 8000000-4. zakup serwera, licencji typu serwer i klient, oprogramowania do analizy danych retencyjnych w komunikacji GSM wraz z przeprowadzaniem szkoleń dla użytkowników końcowych w ramach realizacji projektu nr projektu: PL/2017/PR/0010 22.02.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
352/BŁiI/18/ESz powyżej 144.000 euro 32420000-3, 48820000-2, 48800000-6 Zakup rozbudowy systemów bezpieczeństwa Centralnych Systemów Informatycznych Policji wraz z gwarancją producenta, rozumianej jako: Zadanie nr 1 – Zakup rozbudowy systemu bezpieczeństwa serwerów DNS wraz ze wsparciem technicznym producenta oraz Zadanie nr 2 – Rozbudowa infrastruktury LoadBalancer 05.02.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
6/BF/19/JSz/FBW poniżej 750.000 euro 80300000-7 „Kompleksowe studia podyplomowe z informatyki śledczej współfinansowane w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nr projektu PL/2018/PR/0063” 31.01.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
1/BŁiI/19/MR poniżej 144.000 euro 50330000-7 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla centrali telefonicznej Ericsson MD110 28.01.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
350/BŁiI/18/MR powyżej 144.000 euro 30213100-6, 30213000-5, 30231300-0 Zakup specjalistycznego sprzętu informatycznego na potrzeby komórek organizacyjnych KGP oraz BSWP. 11.02.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
353/Ctr/18/EJ poniżej 144.000 euro 42413000-4 Dostawa 5 podnośników dwukolumnowych 14.01.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
354/BŁiI/18/TJ powyżej 144.000 euro 30213100-6, 30211000-1, 48710000-8 Dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby budowy Technicznego Centrum Zwalczania Cyberprzestępczości 08.02.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
348/BŁiI/18/MR powyżej 144.000 euro 72611000-6 Zakup usługi zaawansowanego wsparcia technicznego operatora sieci OST 112 06.02.2019 godz. 11:50 pełna treść ogłoszenia
349/BŁiI/18/MR/PMP powyżej 144.000 euro 32424000-1 Modernizacja węzła szkieletowego PSTD 06.02.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
347/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 98341000-5 Usługa rezerwacji miejsc hotelowych wraz z wyżywieniem na potrzeby organizowanej Europejskiej Konferencji Regionalnej INTERPOL-u (EKR). 10.01.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
342/BŁiI/18/AP/PMP powyżej 144.000 euro 48800000-6, 30233000-1 Zakup i dostawa systemu backup oraz systemu monitorowania ruchu sieciowego dla Centralnych Systemów Internetowych Policji. 30.01.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
341/Cut/18/TJ/FBW powyżej 144.000 euro 34711200-6 Dostawa bezzałogowych statków powietrznych (BSP) wraz z osprzętem 31.01.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
344/BF/18/MR/FBW powyżej 750.000 euro 80500000-9 Zakup usługi szkoleniowej dla analityków kryminalnych w zakresie prowadzenia analiz geoprzestrzennych z wykorzystaniem oprogramowania ArcGIS w ramach projektu nr PL/2018/PR/0054 pn. Szkolenie z obsługi oprogramowania ArcGIS dla analityków kryminalnych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 8.01.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
309/Cut/18/EZ/FBW poniżej 144.000 euro 38651600-9 Zakup i dostawa kamer termowizyjnych w ramach projektu nr PL/2018/PR/0059 pn. ,,Szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie prowadzenia działań pościgowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 10.01.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
308/Cut/18/EZ/FBW poniżej 144.000 euro 38632000-4 Zakup i dostawa noktowizorów w ramach projektu nr PL/2018/PR/0059 pn. "Szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie prowadzenia działań pościgowych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 09.01.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
338/BŁiI/18/UM poniżej 144.000 euro 50332000-1 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego systemów zasilania gwarantowanego Telzas 20.12.2018 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Polska Policja