Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
177/BF/18/JSz 55520000-1 Świadczenie usługi cateringowej w dniu 24 lipca 2018 r. 06.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
161/BŁiI/18/UM poniżej 144.000 euro 72253200-5, 72212000-4 Zakup usługi świadczenia dla aplikacji AKU KCIK 06.07.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
160/BŁiI/18/RG/FBW poniżej 144.000 euro 357112000-8 Zakup 4 zestawów specjalistycznych wielofunkcyjnych telefonów specjalnych” w ramach projektu PL/2017/PR/0009 – Usprawnienie pracy zespołu negocjacyjnego w sytuacjach kryzysowych 20.07.2018 r. godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
150/Cut/18/TJ/FBW powyżej 144.000 euro 34711200-6 Dostawa bezzałogowych statków powietrznych (BSP) wraz z osprzętem i dronami szkoleniowymi 07.08.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
159/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego w dniach 10-12 października 2018 r. 02.07.2018 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
158/BF/18/AP/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług gastronomicznych i hotelarskich w ramach projektu z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego "Wdrożenie Systemu Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP 28.06.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
157/BF/18/KK powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich i gastronomicznych na potrzeby Komendy Głównej Policji w terminie 19-24 lipca 2018 r. 26.06.2018 godz. 13:00 pełna treść ogłoszenia
137/BŁiI/18/AK powyżej 144.000 euro 30125110-5; 301124300-7; 30125100-2 Zakup materiałów eksploatacyjnych do obsługi urządzeń drukujących 25.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
138/Cut/18/AP powyżej 144.000 euro 35321100-1 Dostawa pistoletów samopowtarzalnych kal. 9x19 mm w ramach dwóch zadań 23.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
83/Cut/18/KK 50211300 Wykonanie prac ponadzakresowych po weryfikacji stanu technicznego śmigłowca MI-8T zgodnie z umową 243/BLP/160/Cut/17/TJ pełna treść ogłoszenia
139/Cir/18/EJ poniżej 5.548.000 euro 45000000-7, 45311200-2, 45331220-4, 45314300-4, 45312100-8, 51212000-1 Przebudowa budynku A część wysoka na terenie obiektu Komendy Głównej Policji przy ul. Barcickiej 52/56 w Warszawie 16.07.2018 godz: 09:30 pełna treść ogłoszenia
146/Ckt/18/ESz poniżej 144.000 euro 39000000-2 Zakup mebli, regałów, zabudów meblowych 22.06.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
118/Ckt/18/MR poniżej 144.000 euro 30191400-8 Zawarcie umowy ramowej na dostawę niszczarek 21.06.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
143/Cir/18/JSz poniżej 144.000 euro 50324100-3 Przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacja lub rozbudowa systemów kontroli dostępu SKD i systemów sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie. 15.06.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
132/Ctr/18/TJ/NFOŚ powyżej 144.000 euro 34521300-8 Dostawa 6 szt. łodzi kategorii R-2 17.07.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
107/Ctr/18/ESz powyżej 144.000 euro 34110000-3 Zakup pojazdów nieoznakowanych 4x4 w ilości 2 sztuk w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 1 sztuki w zamówieniu opcjonalnym 17.07.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
106/Ctr/18/AK powyżej 144.000 euro 34110000-3 Zakup pojazdów nieoznakowanych kombivan w ilości 3 sztuk w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 2 sztuk w zamówieniu opcjonalnym 17.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
133/Ctr/18/TJ/NFOŚ poniżej 144.000 euro 34521300-8 Dostawa 3 szt. łodzi kategorii R-3 02.07.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
128/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego w dniach 10-12 października 2018 12.06.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
88/BŁiI/18/JSz powyżej 144.000 euro 32428000-9, 32420000-3 Sukcesywna modernizacja urządzeń ASR1002-F sieci OST112 w węzłach KWP w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 10.07.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
130/BF/18/TG 80533100-0 Zakup usługi szkoleń certyfikowanych w zakresie merytorycznym Network Design and Architecture Bootcamp (CNDABC) 11.06.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
125/Cut/18/RG/PMP powyżej 144.000 euro 38430000-8 Dostawa przenośnych elektronicznych analizatorów do wstępnego wykrywania w ślinie osób badanych Środków działających podobnie do alkoholu w ilości 18 zestawów w zamówieniu podstawowym oraz do 2 zestawów w zamówieniu opcjonalnym 05.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
82/Cut/18/EZ powyżej 144.000 euro 31600000-2, 34731700-7, 34741000-3 Dostawa części zamiennych i obsługowych do śmigłowców Policji 12.07.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
33/Cir/18/RG poniżej 144.000 euro 50324100-3 Przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacja lub rozbudowa systemów dozoru telewizyjnego CCTV w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie. 11.06.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
122/BF/18/JSz 80533100-0 Zakup szkoleń informatycznych dla inżynierów Operatora OST112 z zakresu operatorskiego zastosowania i rozwiązań posiadanych urządzeń F5 Networks w ramach ścieżki Service Provider 05.06.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
104/BŁiI/18/DG/PMP powyżej 144.000 euro 30213100-6 Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy (modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych) poprzez zakup komputerów przenośnych w ramach umowy ramowej 02.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
119/BF/18/ESz 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby trzech odpraw organizowanych przez Komendę Główną Policji 07.06.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
75/Cut/18/ESz powyżej 144.000 euro 09131100-7, FB01-7, FB03-3, FB13-3, DA23-0 Dostawa w roku 2018 paliwa do turbinowych silników lotniczych kod NATO F-34 w ilości 100 000 kg 10.07.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
123/BF/18/KK powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby Komendy Głównej Policji w terminie 11-13 czerwca 2018 r. 28.05.2018 godz. 13:00 pełna treść ogłoszenia
121/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby dwóch edycji warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Policję 30.05.2018 godz:09:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony