Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
115/Ckt/18/TJ powyżej 144.000 euro 18223200-0 Produkcja i dostawa 4 000 kpl. kurtek służbowych zimowych z podpinką i ocieplaczem z polaru w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz od 500 do 1 000 kpl. kurtek służbowych zimowych z podpinką i ocieplaczem z polaru w ramach zamówienia opcjonalnego. 21.06.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
112/BF/18/EZ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich i gastronomicznych dla uczestników delegacji zagranicznej w Polsce 16.05.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
90/BŁiI/18/TG/PMP powyżej 144.000 euro 48000000-8 Zawarcie umowy ramowej na zakup i dostawę oprogramowania informatycznego 25.06.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
84/Cag/18/TG poniżej 144.000 euro 39830000-9, 39831300-9, 39831000-6, 39514200-0, 33711900-6, 33760000-5, 18930000-7 Dostawa środków czystości, papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków foliowych na odpady 22.05.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
93/BŁiI/18/EZ/PMP powyżej 144.000 euro 30232110-8 Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych poprzez zawarcie umowy ramowej na zakup urządzeń wielofunkcyjnych 18.06.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
110/BF/18/UM powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby Komendy Głównej Policji w ramach 2 zadań 14.05.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
111/BF/18/MR/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych dla uczestników szkolenia w ramach projektu pn. „Zwiększenie potencjału Policji w wykonywaniu geoprzestrzennych analiz kryminalnych” nr PL/2017/PR/0010, dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 15.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
92/Ckt/18/ESz poniżej 144.000 euro 39000000-2 Zakup mebli, regałów, zabudów meblowych 17.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
99/Ckt/18/EJ powyżej 144.000 euro 18223200-0 Zakup 4.000 szt. kurtek służbowych letnich w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz zakup od 500 do 1.000 szt. kurtek służbowych letnich w ramach prawa opcji” 08.06.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
62/BŁiI/18/UM powyżej 144.000 euro 72268000-1, 32420000-3, 48000000-8, 80510000-2 Modernizacja bram VPN CSD 07.06.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
97/Ckt/18/MR powyżej 144.000 euro 18332000-5 Produkcja i dostawa koszul służbowych letnich 11.06.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
96/Ckt/18/MR powyżej 144.000 euro 18332000-5 Produkcja i dostawa koszul służbowych 6.06.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
89/BF/18/JSz poniżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych podczas warsztatów profilaktyki stresu organizowanych przez Komendę Główną Policji w ramach 2 zadań 08.05.2018 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
108/BF/18/JSz powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby odprawy szkoleniowej organizowanej przez KGP w terminie 23-25 maja 2018 r. 07.05.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
94/BF/18/TJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich i gastronomicznych dla uczestników odprawy szkoleniowej organizowanej w dniach 5-8 czerwca 2018 r. 09.05.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
72/Cut/18/MP powyżej 144.000 euro 35331300-3 Zakup granatów hukowo-błyskowych w ramach 2 zadań. 29.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
85/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego w dniach 10-12 października 2018 r. 30.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
87/Ckt/18/DG poniżej 144.000 euro 35113440-5 Produkcja i dostawa 1.000 szt. kamizelek o intensywnej widoczności z napisami „POLICJA”, „DOWÓDCA” 30.04.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
66/BŁiI/18/MP powyżej 144.000 euro 72611000-6 Serwis pogwarancyjny SMARTnet wszystkich urządzeń MAN KGP MEWA na okres 36 miesięcy 30.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
79/BF/18/TJ poniżej 144.000 euro 22462000-6 Zawarcie umowy ramowej na dostawy materiałów promocyjnych dla Komendy Głównej Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji 30.04.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
86/Ckt/18/UM poniżej 144.000 euro 39130000-2 Zawarcie umowy ramowej na dostawę mebli biurowych 30.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
81/Ckt/18/MR powyżej 144.000 euro 18800000-7 Produkcja i dostawa półbutów słuzbowych 02.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
77/BF/18/TG 80533100-0 Zakup usługi szkoleń certyfikowanych w zakresie merytorycznym Network Design and Architecture Bootcamp (CNDABC) 24.04.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
80/Ckt/18/ESz poniżej 144.000 euro 18930000-7 Dostawa 140 sztuk worków marynarza 24.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
69/BŁiI/18/EZ powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup serwisu pogwarancyjnego dla aplikacji i bazy danych systemu STARLIMS wraz z pulą 1200 osobogodzin 25.05.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
68/BF/18/EZ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych i hotelarskich dla 43 członków personelu latającego Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP podczas 14 dniowych turnusów szkoleniowo - kondycyjnych 16.04.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
76/Ckt/18/UM poniżej 144.000 euro 30192121-5, 30192125-3, 30237430-2, 30192110-5, 22816000-3, 30192800-9, 30199410-7, 30199500-5, 39540000-9, 22600000-6, 24910000-6, 30193700-5, 30195900-1, 44424200-0, 44174000-0, 30192170-3, 33772000-2, 22990000--6, 30197630-1 Zawarcie umowy ramowej na dostawę materiałów kancelaryjno-biurowych 26.04.2018 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
70/BF/18/MR 80533100-0 Zakup usług szkoleniowych w podziale na dwa zadania 23.04.2018 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
71/BF/18/EJ powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników szkolenia w dniach 23-26 kwietnia 2018 r. 11.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
61/Cut/18/TJ/FBW powyżej 144.000 euro 35200000-6 Dostawa wielozadaniowych urządzeń do rejestracji sygnałów audio-wideo przy użyciu transmisji Wi-Fi wraz ze zdalnym dostępem do pobierania nagrań 10.05.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony