Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
136/BŁiI/18/JSz/PMP powyżej 144.000 euro 30232110-8 Zawarcie umowy ramowej na modernizację urządzeń wielofunkcyjnych małogabarytowych 21.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
181/BF/18/TJ poniżej 144.000 euro 22462000-6 Zawarcie umowy ramowej na dostawy materiałów promocyjnych dla Komendy Głównej Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji 13.07.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
166/Cut/18/MP powyżej 144.000 euro 35330000-6 Dostawa amunicji specjalnej do strzelb gładkolufowych kal. 12/70 09.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
173/Cut/18/DG powyżej 144.000 euro 35330000-6 Zakup naboi pistoletowych kal. 9x19 mm Parabellum z pociskiem całkowicie pokrytym płaszczem 08.08.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
169/BF/18/AP/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Świadczenie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników dwóch edycji warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Komendę Główną Policji 10.07.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
152/BŁiI/18/EZ powyżej 144.000 euro 72700000-7 Zakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router'ów, switch'y, firewall'i, ips'ów, loadbalanserów, serwerów) znajdujących się w Biurze Łączności i Informatyki KGP 30.07.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
145/Cut/18/DG powyżej 144.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji specjalnej w ramach 5 zadań 30.07.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
142/Ctr/18/DG powyżej 144.000 euro 34110000-3 Zakup 36 szt. pojazdów nieoznakowanych typu SUV lub Crossover (+5 szt. w prawie opcji) 30.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
135/Cut/18/EZ poniżej 144.000 euro 35200000-6 Dostawa ręcznych miotaczy pieprzu 05.07.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
144/Ctr/18/DG powyżej 144.000 euro 34110000-3 Zakup 25 szt. pojazdów nieoznakowanych kombi w ramach zamówienia podstawowego oraz do 15 szt. pojazdów nieoznakowanych kombi w ramach zamówienia opcjonalnego 23.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
148/BŁiI/18/DG/PMP powyżej 144.000 euro 32252000-4, 30213200-7, 32260000-3 Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy (Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych) – Zakup sprzętu telefonii komórkowej w ramach umowy ramowej. 25.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
124/BŁiI/18/MP powyżej 144.000 euro 31400000-0 Zakup akumulatorów do radiotelefonów noszonych 24.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
116/BF/18/DG powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby warsztatów szkoleniowych połączonych z odprawą służbową organizowanych przez KGP w terminie 05-08 czerwca 2018 r. 21.05.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
114/Ckt/18/TJ powyżej 144.000 euro 18234000-8 Produkcja i dostawa 5 000 szt. spodni służbowych letnich do trzewików w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz od 500 do 1 000 szt. spodni służbowych letnich do trzewików w ramach zamówienia opcjonalnego. 21.06.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
101/BF/18/EZ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych i hotelarskich dla 43 członków personelu latającego Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP podczas 14 dniowych turnusów szkoleniowo - kondycyjnych 02.05.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
66/BŁiI/18/MP powyżej 144.000 euro 72611000-6 Serwis pogwarancyjny SMARTnet wszystkich urządzeń MAN KGP MEWA na okres 36 miesięcy 30.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
39/BF/18/KK/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników przedsięwzięć finansowanych ze środków Fuduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach projektu "CARIN" nr ISFP-2016-AG-EBA-CARIN 28.03.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
27/Cut/18/UM powyżej 144.000 euro 35330000-6 Zakup naboi pistoletowych kal. 9x19 mm Parabellum 12.04.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
35/BŁiI/18/EZ/PMP poniżej 144.000 euro 30232110-8 Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych poprzez zakup urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi 08.03.2018 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
15/Ckt/18/UM powyżej 144.000 euro 18234000-8 Produkcja i dostawa 4 000 szt. spodni służbowych letnich do półbutów w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz 1 000 szt. spodni służbowych letnich do półbutów w ramach zamówienia opcjonalnego 09.04.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
244/Ckt/17/EZ/PMP poniżej 135.000 euro 39000000-2 Dostawa mebli biurowych 13.11.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
113/Cut/17/MG powyżej 135.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji kal. 12 21.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony