Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
100/Ctr/17/EZ/PMP powyżej 135.000 euro 34110000-1 Dostawa 14 szt. pojazdów typu pickup w wersji nieoznakowany i dostawa 14 szt. pojazdów terenowych w wersji nieoznakowany 21.06.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
23/Cut/17/UM/PMP powyżej 135.000 euro 35815100-1 Zakup kamizelek kuloodpornych 03.07.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
62/BŁiI/17/MR/PMP powyżej 135.000 euro 48820000-2, 30211000-1, 30233141-1 Modernizacja centralnych systemów informatycznych Policji z wykorzystaniem nowych technologii serwerowych, macierzowych, aplikacyjnych - zakup serwerów przestrzeni dyskowych i stacji zarządzających 23.06.2017 godz. 08:30 pełna treść ogłoszenia
22/Ctr/17/TJ/PMP powyżej 135.000 euro 34114000-9 Dostawa 6 sztuk samochodów do przewozu ładunków wybuchowych wyposażonych w gazoszczelny pojemnik 30.06.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
66/BŁiI/17/UM/PMP powyżej 135.000 euro 48219000-6; 32420000-3; 48821000-9 Dostawa urządzeń i oprogramowania wraz z wdrożeniem na potrzeby rozbudowy, modernizacji i podniesienia bezpieczeństwa sieci LAN policyjnych ośrodków przetwarzania danych 28.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
97/BŁiI/17/UM/PMP powyżej 135.000 euro 30213000-5; 30231300-0 Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup komputerów stacjonarnych 28.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
85/BŁiI/17/MP/PMP powyżej 135.000 euro 488220000-2, 32420000-3, 72230000-6 Podniesienie dostępności systemów międzynarodowych 30.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
96/Ctr/17/JSz/PMP powyżej 135.000 euro 34114200-1 Zakup pojazdów nieoznakowanych typu furgon w ramach 2 zadań 21.06.2017 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
74/Cut/17/DG/PMP powyżej 135.000 euro 34711200-6 Dostawa 8 szt. bezzałogowych statków powietrznych (dronów) w ramach zamówienia podstawowego i 3 szt. bezzałogowych statków powietrznych (dronów) w ramach zamówienia opcjonalnego 30.06.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
59/BŁiI/17/JSz/PMP powyżej 135.000 euro 30213000-5; 30231300-0 Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych - zakup sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb analizy kryminalnej dla Centralnego Biura Śledczego Policji 07.07.2017 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
18/Cut/17/DG/PMP powyżej 135.000 euro 35200000-6 Zakup paralizatorów elektrycznych nowej generacji z dwoma gniazdami na kartridż oraz kartridży w ramach 2 zadań 05.07.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
87/BF/17/KK 80510000-2 Przeprowadzenie szkoleń informatycznych z podziałem na 9 zadań 24.05.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
65/BŁiI/17/EZ powyżej 135.000 euro 30237000-9 Zakup materiałów informatycznych 20.06.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
82/BF/17/EZ 55120000-7; 55300000-3 zakup usługi gastronomicznej, hotelarskiej i konferencyjnej na potrzeby warsztatów szkoleniowych dla funkcjonariuszy 08.05.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
78/Cut/17/ŁW powyżej 135.000 euro 35330000-6 Dostawa amunicji 31.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
80/BŁiI/17/AK poniżej 135.000 euro 72253 Serwis pogwarancyjny FAVI (Forensic Aid for Vehicle Identifivation) 04.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
77/Ctr/17/UM powyżej 135.000 euro 34300000-0 Sukcesywne dostawy oryginalnych oraz porównywalnej jakości części zamiennych do pojazdów służbowych obsługiwanych przez BLP Komendy Głównej Policji 14.06.2017 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
71/Cut/17/AK powyżej 135.000 euro 09131100-7, FB01-7, FB03-3, FB13-3, DA23-0 Dostawa w roku 2017 paliwa do turbinowych silników lotniczych kod NATO F-34 w ilości 200.000 kg 26.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
76/BF/17/DG 55270000-3, 85312500-4 Zakup turnusów szkoleniowo-kondycyjnych dla członków personelu latającego Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP. 24.04.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
24/BF/17/KK 85121000-3, 85121270-6, 85130000-9, 85140000-2 Realizacja w latach 2018-2019 usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla Komendy Głównej Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji 12.05.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
63/Cut/17/DG powyżej 135.000 euro 34923000-3 Zakup 400 szt. laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu 05.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
73/BF/17/KK 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników warsztatów w dniach 9-12 maja 2017 roku. 18.04.2017 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
47/Ctr/17/ŁW powyżej 135.000 euro 34521300-8 Zakup 6 szt. hybrydowych łodzi patrolowych kat. R-2 o mocy silnika min. 200 KM 16.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
45/BŁiI/17/MP powyżej 135.000 euro 30213100-6 Zakup 740 szt. terminali mobilnych stanowiących wyposażenie pojazdów służby ruchu drogowego 26.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
56/BŁiI/17/DG powyżej 135.000 euro 72200000-7 Zakup usługi wsparcia programistycznego 16.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
60/Ctr/17/DG powyżej 135.000 euro 34110000-1 Zakup 140 szt. radiowozów nieoznakowanych z videorejestratorami 26.05.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
67/BF/17/RG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla 110 uczestników odprawy szkoleniowej w dniach 22-25 maja 2017 r. 11.04.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
54/Ckt/17/MG powyżej 135.000 euro 182340000-8 Produkcja i dostawa 9600 szt. spodni służbowych letnich do trzewików w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 2400 szt. spodni służbowych letnich do trzewików w zamówieniu opcjonalnym. 09.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
53/Ckt/17/MP powyżej 135.000 euro 18331000-8 Produkcja i dostawa koszulek polo z krótkim rękawem w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz w zamówieniu opcjonalnym - w ramach dwóch zadań 08.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
46/Cut/17/DG powyżej 135.000 euro 35331300-3 Zakup granatów hukowo-błyskowych w ramach 2 zadań 05.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia