Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
181/BF/18/TJ poniżej 144.000 euro 22462000-6 Zawarcie umowy ramowej na dostawy materiałów promocyjnych dla Komendy Głównej Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji 13.07.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
163/BŁiI/18/AP powyżej 144.000 euro 72260000-2 Zakup wsparcia technicznego producenta (subskrypcji) dla oprogramowania Red Hat Enterprise Linux 30.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
166/Cut/18/MP powyżej 144.000 euro 35330000-6 Dostawa amunicji specjalnej do strzelb gładkolufowych kal. 12/70 09.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
126/Ctr/18/TG/PMP powyżej 144.000 euro 34121000-1 Dostawa 2 sztuk autobusów o liczbie miejsc min. 42 łącznie z kierowcą i pilotem 09.08.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
173/Cut/18/DG powyżej 144.000 euro 35330000-6 Zakup naboi pistoletowych kal. 9x19 mm Parabellum z pociskiem całkowicie pokrytym płaszczem 08.08.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
129/Ctr/18/KK/PMP powyżej 144.000 euro 34114200-1 Dostawa 100 szt. pojazdów typu Mała Więźniarka MW 09.08.2018 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
151/BŁiI/18/RG powyżej 144.000 euro 64110000-0 Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek nierejestrowanych, poleconych, rejestrowanych i paczek oraz ich zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla jednostek organizacyjnych Policji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA, Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA, Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA, Urzędu do Spraw Cudzoziemców 17.08.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
169/BF/18/AP/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Świadczenie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników dwóch edycji warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Komendę Główną Policji 10.07.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
161/BŁiI/18/UM poniżej 144.000 euro 72253200-5, 72212000-4 Zakup usługi świadczenia dla aplikacji AKU KCIK 06.07.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
160/BŁiI/18/RG/FBW poniżej 144.000 euro 357112000-8 Zakup 4 zestawów specjalistycznych wielofunkcyjnych telefonów specjalnych” w ramach projektu PL/2017/PR/0009 – Usprawnienie pracy zespołu negocjacyjnego w sytuacjach kryzysowych 20.07.2018 r. godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
152/BŁiI/18/EZ powyżej 144.000 euro 72700000-7 Zakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router'ów, switch'y, firewall'i, ips'ów, loadbalanserów, serwerów) znajdujących się w Biurze Łączności i Informatyki KGP 30.07.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
145/Cut/18/DG powyżej 144.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji specjalnej w ramach 5 zadań 30.07.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
142/Ctr/18/DG powyżej 144.000 euro 34110000-3 Zakup 36 szt. pojazdów nieoznakowanych typu SUV lub Crossover (+5 szt. w prawie opcji) 30.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
150/Cut/18/TJ/FBW powyżej 144.000 euro 34711200-6 Dostawa bezzałogowych statków powietrznych (BSP) wraz z osprzętem i dronami szkoleniowymi 07.08.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
135/Cut/18/EZ poniżej 144.000 euro 35200000-6 Dostawa ręcznych miotaczy pieprzu 05.07.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
137/BŁiI/18/AK powyżej 144.000 euro 30125110-5; 301124300-7; 30125100-2 Zakup materiałów eksploatacyjnych do obsługi urządzeń drukujących 25.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
144/Ctr/18/DG powyżej 144.000 euro 34110000-3 Zakup 25 szt. pojazdów nieoznakowanych kombi w ramach zamówienia podstawowego oraz do 15 szt. pojazdów nieoznakowanych kombi w ramach zamówienia opcjonalnego 23.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
148/BŁiI/18/DG/PMP powyżej 144.000 euro 32252000-4, 30213200-7, 32260000-3 Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy (Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych) – Zakup sprzętu telefonii komórkowej w ramach umowy ramowej. 25.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
124/BŁiI/18/MP powyżej 144.000 euro 31400000-0 Zakup akumulatorów do radiotelefonów noszonych 24.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
139/Cir/18/EJ poniżej 5.548.000 euro 45000000-7, 45311200-2, 45331220-4, 45314300-4, 45312100-8, 51212000-1 Przebudowa budynku A część wysoka na terenie obiektu Komendy Głównej Policji przy ul. Barcickiej 52/56 w Warszawie 16.07.2018 godz: 09:30 pełna treść ogłoszenia
132/Ctr/18/TJ/NFOŚ powyżej 144.000 euro 34521300-8 Dostawa 6 szt. łodzi kategorii R-2 17.07.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
133/Ctr/18/TJ/NFOŚ poniżej 144.000 euro 34521300-8 Dostawa 3 szt. łodzi kategorii R-3 02.07.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
125/Cut/18/RG/PMP powyżej 144.000 euro 38430000-8 Dostawa przenośnych elektronicznych analizatorów do wstępnego wykrywania w ślinie osób badanych Środków działających podobnie do alkoholu w ilości 18 zestawów w zamówieniu podstawowym oraz do 2 zestawów w zamówieniu opcjonalnym 05.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
82/Cut/18/EZ powyżej 144.000 euro 31600000-2, 34731700-7, 34741000-3 Dostawa części zamiennych i obsługowych do śmigłowców Policji 12.07.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
104/BŁiI/18/DG/PMP powyżej 144.000 euro 30213100-6 Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy (modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych) poprzez zakup komputerów przenośnych w ramach umowy ramowej 02.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
75/Cut/18/ESz powyżej 144.000 euro 09131100-7, FB01-7, FB03-3, FB13-3, DA23-0 Dostawa w roku 2018 paliwa do turbinowych silników lotniczych kod NATO F-34 w ilości 100 000 kg 10.07.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
103/BŁiI/18/TG/PMP powyżej 144.000 euro 30213000-5, 30231300-0 Zawarcie umowy ramowej na modernizację indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup komputerów, sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania 16.07.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
116/BF/18/DG powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby warsztatów szkoleniowych połączonych z odprawą służbową organizowanych przez KGP w terminie 05-08 czerwca 2018 r. 21.05.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
114/Ckt/18/TJ powyżej 144.000 euro 18234000-8 Produkcja i dostawa 5 000 szt. spodni służbowych letnich do trzewików w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz od 500 do 1 000 szt. spodni służbowych letnich do trzewików w ramach zamówienia opcjonalnego. 21.06.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
90/BŁiI/18/TG/PMP powyżej 144.000 euro 48000000-8 Zawarcie umowy ramowej na zakup i dostawę oprogramowania informatycznego 25.06.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony