Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
97/BŁiI/19/MR powyżej 144.000 euro 50330000-7 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego central telefonicznych DGT 06.06.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
81/Ckt/19/EZ powyżej 144.000 euro 18234000-8 Produkcja i dostawa 6.500 szt. spodni służbowych letnich do trzewików w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz do 1.000 szt. spodni w zamówieniu opcjonalnym 10.06.2019 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
83/Ckt/19/DG powyżej 144.000 euro 18332000-5 Produkcja i dostawa 7 000 szt. koszul służbowych letnich w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz od 1 500 do 3 000 szt. koszul służbowych letnich w ramach zamówienia opcjonalnego 31.05.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
339/BŁiI/18/MP/FBW powyżej 144.000 euro 48461000-7, 48821000-9, 48441000-1, 48313100-6 Zakup i wdrożenie, wraz ze szkoleniem operatorów, systemu analityczno-korelującego wraz z modułem „przyśpieszenia analiz wideo”. 03.07.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
90/BF/19/EJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych i hotelarskich dla 43 członków personelu latającego Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP podczas 14 dniowych turnusów szkoleniowo – kondycyjnych 30.04.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
68/Cag/19/EZ poniżej 144.000 euro Zadanie 1: 39830000-9, 39831300-9, 39831000-6, 39514200-0, 33711900-6; Zadanie 2: 33760000-5; Zadanie 3: 18930000-7 Dostawa środków czystości 29.04.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
92/Cut/19/RG/PMP powyżej 144.000 euro 35321100-1 Dostawa pistoletów samopowtarzalnych kal. 9x19 mm Parabellum Glock 17 (3 gen.) o podwyższonych parametrach lub równoważnych, w ilości 1000 kpl. 23.05.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
74/Ckt/19/DG powyżej 144.000 euro 18332000-5 Zakup 7 000 sztuk koszul służbowych w ramach zamówienia podstawowego oraz do 3 000 sztuk w ramach prawa opcji 22.05.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
85/Cut/19/KK/PMP powyżej 144.000 euro 35813000-6 Dostawa hełmu odłamko- i kuloodpornego typu ACH lub MICH - w ilości 3 032 szt. w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz 468 szt. w ramach zamówienia opcjonalnego. 29.05.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
82/BF/19/EB/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej na potrzeby szkolenia organizowanego przez Komendę Główną Policji 26.04.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
66/BŁiI/19/MP powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla centralnych systemów informatycznych ZCPD i wirtualizacji. 22.05.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
75/BŁiI/19/RG/POIiŚ powyżej 144.000 euro 30213100-6 Zakup 82 szt. terminali mobilnych stanowiących wyposażenie pojazdów służby ruchu drogowego, realizowany w ramach projektu Bezpiecznie na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 26.04.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
65/Cut/19/MR powyżej 144.000 euro 35200000-6 Dostawy ręcznego miotacza pieprzu o pojemności 75 ml. i o pojemności 1000 ml. oraz mieszanki pieprzowej w podziale na trzy zadania. 17.05.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
73/BŁiI/19/RG powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla centralnych systemów informatycznych CPD 22.05.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
70/Cut/19/KK/PMP powyżej 144.000 euro 35815000-0 Dostawa kombinezonu dla pirotechnika ciężkiego w liczbie 10 kpl. 29.05.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
43/Ctr/19/RG powyżej 144.000 euro 09100000-0 Dostawy paliw płynnych do pojazdów policyjnych w bezgotówkowym systemie kart paliwowych w latach 2019-2022 13.05.2019, godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
58/Cut/19/MP/PMP powyżej 144.000 euro 38651600-9, 32000000-3 Zakup trzech systemów obserwacji lotniczej do śmigłowców BELL-407 22.04.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
8/Cir/19/EJ/PMP poniżej 5.548.000 euro 45000000-7 Modernizacja zespołu pomieszczeń w budynku przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie 25.04.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
54/Ckt/19/KK powyżej 144.000 euro 18443320-5 Produkcja i dostawa 5 000 szt. czapek służbowych letnich w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz do 1 000 szt. czapek służbowych letnich w ramach zamówienia opcjonalnego. 2019-05-23 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
72/Ckt/19/AP powyżej 144.000 euro 18800000-7 Produkcja i dostawa 4 000 par trzewików służbowych w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz do 2 000 par trzewików służbowych w ramach zamówienia opcjonalnego 15.05.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
63/Ckt/19/EZ powyżej 144.000 euro 18331000-8 Produkcja i dostawa 6 500 szt. koszulek polo z krótkim rękawem w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz do 3 500 szt. koszulek polo z krótkim rękawem w zamówieniu opcjonalnym 19.04.2019 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
67/Ckt/19/EJ poniżej 144000 euro CPV 30192121-5, 30192125-3, 30237430-2, 30192110-5, 22816000-3, 30192800-9, 30199410-7, 30199500-5, 39540000-9, 22600000-6, 24910000-6, 30193700-5, 30195900-1, 44424200-0, 44174000-0, 30192170-3, 33772000-2, 22990000-6, 30197630-1. Zawarcie umowy ramowej na dostawę materiałów kancelaryjno-biurowych na lata 2019-2020 15.04.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
49/Ckt/19/MP powyżej 144.000 euro 18443000–6 Produkcja i dostawa furażerek - czapek ćwiczebnych, w ramach trzech zadań 06.05.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
51/BŁiI/19/EZ powyżej 144.000 euro 64212000-5 Zakup usługi telefonii komórkowej 16.04.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
44/Ckt/19/EZ poniżej 144.000 euro 18425000-4 Produkcja i dostawy 5 000 szt. pasów głównych w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz do 1 000 szt. pasów głównych w ramach zamówienia opcjonalnego. 12.04.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
40/BŁiI/19/EZ powyżej 144.000 euro 64212000-5 Zakup usługi transmisji danych GPRS/EDGE/HSDPA/HSPA+/LTE przez okres 24 miesięcy dla 12000 kart SIM działających w dedykowanym punkcie APN 19.04.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
39/Ckt/19/RG powyżej 144.000 euro 35811200-4 Zakup mundurów ćwiczebnych 18.04.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
335/BłiI/18/DG/FBW powyżej 144.000 euro 35721000-4 Zakup i wdrożenie 18 zestawów nowej generacji do pobierania danych z zatrzymanych/przejętych urządzeń mobilnych 13.05.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
37/Cut/19/DG/FBW powyżej 144000 euro 35330000-6 Dostawa amunicji w ramach projektu PL/2018/PR/0050 "Współdziałanie komórek operacyjnych CBŚP w sytuacji odwróconego wektora działania. 19.04.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
31/Cut/19/UM powyżej 144.000 euro 353313003 Dostawa uniwersalnych granatów łzawiących 09.04.2019 godz. 09:55 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Polska Policja