Postępowania o zamówienia - Zamówienia publiczne

Postępowania o zamówienia

UWAGA! W celu przejrzystego korzystania z informacji o wszczętych postępowaniach, zostały one podzielone według poniższych zasad:

przed otwarciem ofert - (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) dokumentacja postępowania tj. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wniesione protesty wraz z ich rozstrzygnięciem - będzie zamieszczana od dnia ogłoszenia - do terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

w trakcie oceny ofert - od terminu otwarcia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnienia postępowania,

rozstrzygnięte - po podpisaniu umowy lub ostatecznym unieważnieniu postępowania (po wykorzystaniu przysługujących środków ochrony prawnej).

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
57/Ckt/19/AP poniżej 144.000 euro 18443320-5 Produkcja i dostawa 4 000 szt. czapek służbowych zimowych w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz do 1 000 szt. czapek służbowych zimowych w ramach zamówienia opcjonalnego 18.04.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
38/BŁiI/19/ESz powyżej 144.000 euro 30125110-5, 30124300-7, 30125100-2 Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukowania 26.04.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
46/BŁiI/19/AK/PMP Zakup urządzeń kryptograficznych dla Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych (PSTDN) pełna treść ogłoszenia
44/Ckt/19/EZ poniżej 144.000 euro 18425000-4 Produkcja i dostawy 5 000 szt. pasów głównych w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz do 1 000 szt. pasów głównych w ramach zamówienia opcjonalnego. 12.04.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
59/Cut/19/TJ/FBW poniżej 144.000 euro 38632000-4 Dostawa noktowizorów w ramach realizacji projektu nr PL/2018/PR/0059 01.04.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
48/Ckt/19/TJ powyżej 144.000 euro 18800000-7 Produkcja i dostawa półbutów służbowych 24.04.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
53/BF/19/MR/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarsko-gastronomicznych dla uczestników szkolenia w ramach projektu nr PL/2018/PR/0054 pod nazwą „Szkolenie z obsługi oprogramowania ArcGIS dla analityków kryminalnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 08.04.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
22/Ckt/19/ESz powyżej 144.000 euro 18234000-8 Produkcja i dostawa 4 500 sztuk spodni służbowych letnich do półbutów w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz 500 sztuk spodni służbowych letnich do półbutów w ramach zamówienia opcjonalnego 24.04.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
40/BŁiI/19/EZ powyżej 144.000 euro 64212000-5 Zakup usługi transmisji danych GPRS/EDGE/HSDPA/HSPA+/LTE przez okres 24 miesięcy dla 12000 kart SIM działających w dedykowanym punkcie APN 19.04.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
39/Ckt/19/RG powyżej 144.000 euro 35811200-4 Zakup mundurów ćwiczebnych 18.04.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
335/BłiI/18/DG/FBW powyżej 144.000 euro 35721000-4 Zakup i wdrożenie 18 zestawów nowej generacji do pobierania danych z zatrzymanych/przejętych urządzeń mobilnych 13.05.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
37/Cut/19/DG/FBW powyżej 144000 euro 35330000-6 Dostawa amunicji w ramach projektu PL/2018/PR/0050 "Współdziałanie komórek operacyjnych CBŚP w sytuacji odwróconego wektora działania. 19.04.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
2/BŁiI/DT/19/AK Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego budowy chmury obliczeniowej Policji, umożliwiającej wdrożenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych oraz ochrony użytkowanych systemów pełna treść ogłoszenia
18/BŁiI/19/MR/FBW poniżej 144.000 euro 30214000-2, 30231300-0, 48760000-3 Zakup 4 stacji roboczych w ramach projektu PL/2017/PR/0008 09.04.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
45/Ckt/19/MR poniżej 144.000 euro 18331000-5 Produkcja i dostawa 10 000 szt. półgolfów w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz do 3 500 szt. półgolfów w zamówieniu opcjonalnym 29.03.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
3/BŁiI/DT/19/ESz Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego omówienia sposobów realizacji wdrożenia wyróżnika sieci WST:AB=47 w sieci telekomunikacyjnej Policji pełna treść ogłoszenia
36/Ckt/19/AK powyżej 144.000 euro 18331000-8 Produkcja i dostawa koszulek z krótkim rękawem T-shirt w ilości 12.000 sztuk w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz do 3.000 sztuk w zamówieniu opcjonalnym 22.03.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
31/Cut/19/UM powyżej 144.000 euro 353313003 Dostawa uniwersalnych granatów łzawiących 09.04.2019 godz. 09:55 pełna treść ogłoszenia
343/BŁiI/18/UM/FBW poniżej 144.000 euro 48461000-7 Zakup licencji na oprogramowanie do analizy geoprzestrzennej oraz licencji rozszerzeń funkcjonalności oprogramowania w ramach projektu PL/2017/PR/0010 pełna treść ogłoszenia
246/BŁiI/18/KK powyżej 144.000 euro 72253200 Zakup usługi wsparcia utrzymaniowego dla systemów: SWD, SA SWD, KSIP, SA KSIP, SNP (PSI, OBOZI, KCIK, SA KCIK), SPP, PPU z gwarantowanym czasem naprawy pełna treść ogłoszenia
25/Ckt/19/EJ/PMP poniżej 144.000 euro 44421300-0, 39132100-7 Zawarcie umowy ramowej na dostawy: certyfikowanych szaf metalowych, sejfów, kasetek 18.03.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
16/Ckt/19/EJ poniżej 144.000 euro 30192121-5, 30192125-3, 30237430-2, 30192110-5, 22816000-3, 30192800-9, 30199410-7, 30199500-5, 39540000-9, 22600000-6, 24910000-6, 30193700-5, 30195900-1, 44424200-0, 44174000-0, 30192170-3, 33772000-2, 22990000-6, 30197630-1 Zawarcie umowy ramowej na dostawę materiałów kancelaryjno-biurowych na lata 2019-2020 12.03.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
32/BF/19/AP powyżej 750.000 euro 55300000-3 Świadczenie usług gastronomicznych dla uczestników Europejskiej Konferencji Regionalnej INTERPOL-u (EKR). 11.03.2019 r. godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
30/Cut/19/AK powyżej 144.000 euro 35331300-3 Dostawa granatów hukowo-błyskowych w ramach dwóch zadań 29.03.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
29/Cut/19/EJ powyżej 144.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji strzeleckiej w ramach 3 zadań 04.04.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
34/BŁiI/19/MR poniżej 144.000 euro 50330000-7 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla centrali telefonicznej Ericsson MD110 04.03.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
15/BF/19/EZ/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi gastronomicznej, hotelarskiej, konferencyjnej dla uczestników "Międzynarodowego seminarium (warsztatów) podsumowujących ćwiczenia" realizowanego w ramach projektu pn. "Obserwacja Transgraniczna" (projekt nr PL/2018/PR/0013 w ramach FBW) 27.02.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
27/BF/19/UM/FBW powyżej 750.000 euro 48461000-7 "Przeprowadzenie szkoleń z obsługi oprogramowania do analizy geoprzestrzennej ArcGIS wraz z rozszerzeniami w ramach projektu pn. " Zwiększenie potencjału Policji w wykonywaniu geoprzestrzennych analiz kryminalnych" nr PL/2017/PR/0010, dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego" 28.02.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
23/Ckt/19/TJ/PMP poniżej 144.000 euro 39000000-2 , 39110000-6 Zawarcie umowy ramowej na dostawę krzeseł i foteli biurowych oraz innych mebli tapicerowanych w ramach dwóch części 05.03.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
17/Cut/19/TJ/FBW poniżej 144.000 euro 38632000-4 Dostawa noktowizorów w ramach realizacji projektu nr PL/2018/PR/0059 04.03.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Polska Policja