112/UM/WR/BŁiI/2015 - Postępowania poniżej 30.000 € - Zamówienia publiczne

Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 112/UM/WR/BŁiI/2015

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Doposażenie Trójmiejskiego Systemu DMR

Termin składania ofert: 23.10./2015 godz. 12.00

Pliki do pobrania

Polska Policja