Cir-3735/16/WP - Postępowania poniżej 30.000 € - Zamówienia publiczne

Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Cir-3735/16/WP

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Wykonanie analizy budowlanej w obiekcie zlokalizowanym na terenie KGP przy ul. Wiśniowej 58 w Warszawie w zakresie nośności i wytrzymałości obciążenia stropu oraz podłogi technologicznej; klimatyzacji w celu określenia możliwości technicznych i mocy chłodniczej urządzeń zlokalizowanych w pomieszczeniu na podstawie dostarczonych ekspertyz przez Zamawiającego.

Termin składania ofert: 07.12.2016 godz. 16:00

Pliki do pobrania

Polska Policja