Cir-3737/16/WP - Postępowania poniżej 30.000 € - Zamówienia publiczne

Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Cir-3737/16/WP

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Remont podłoża posadzki w celu przygotowania podłoża do wykonania wykładziny typu "tarkett" w piwnicy budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie wg przedmiaru będącego załącznikiem do zapytania ofertowego.

Termin składania ofert: 08.12.2016 godz. 16:00

Polska Policja