Cir-3767/2016/MK - Postępowania poniżej 30.000 € - Zamówienia publiczne

Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Cir-3767/2016/MK

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Drukarka monochromatyczna Brother HL-L5100 wraz z dodatkowym oryginalnym tonerem (TN-3480) - 56 szt.

Termin składania ofert: 07.12.2016 godz. 10:00

Pliki do pobrania

Polska Policja