213/T/16/RCh/75401 - Postępowania poniżej 30.000 € - Zamówienia publiczne

Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 213/T/16/RCh/75401

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Dostawa echosondy do lustracji dna akwenu - Lowrance Echosonda Hook 7 Chirp.

Termin składania ofert: 09.12.2016

Pliki do pobrania

Polska Policja