Ckt 6583/2016 - Postępowania poniżej 30.000 € - Zamówienia publiczne

Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Ckt 6583/2016

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Zakup niszczarek.

Termin składania ofert: 13.12.2016r.

Pliki do pobrania

Polska Policja