Ctr-15/WKGT/2016 - Postępowania poniżej 30.000 € - Zamówienia publiczne

Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Ctr-15/WKGT/2016

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Dostawa 1 szt. urządzenia wysokociśnieniowego z podgrzewaniem wody KARCHER: HDS 8/18-4M albo HDS 6/14-4 CX *EU lub równoważne (parametrami jednego z urządzeń) - urządzenie kompletne gotowe do pracy.

Termin składania ofert: 14.12.2016 godz. 10:00

Polska Policja