Cir-3825/2016/WS - Postępowania poniżej 30.000 € - Zamówienia publiczne

Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Cir-3825/2016/WS

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Wymiana uszkodzonych szlabanów na nowe w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150 i Domaniewskiej 36/38.

Termin składania ofert: 15.12.2016 r. godz. 12:00

Pliki do pobrania

Polska Policja