Cir-3832/3831/2016 - Postępowania poniżej 30.000 € - Zamówienia publiczne

Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Cir-3832/3831/2016

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Skaner sieciowy kolorowy - Brother ADS-2400N - 6 szt. Ploter - HP DJ T795PS 1118 mm 44" wraz z dodatkowymi oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi (tusze + papier) - 1 kpl.

Termin składania ofert: 13.12.2016 r. godz. 11:00

Pliki do pobrania

Polska Policja