21/BŁiI/WTWSPR/2016 - Postępowania poniżej 30.000 € - Zamówienia publiczne

Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 21/BŁiI/WTWSPR/2016

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Licencje Cisco FL-CUBE-5=(Unified Border Enterprise Paper RTU - 5 sessions)

Termin składania ofert: 19.12.2016 r. godz. 15.00

Polska Policja