218/L/2016/JO/75402 - Postępowania poniżej 30.000 € - Zamówienia publiczne

Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 218/L/2016/JO/75402

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Przegląd i wymiana baterii nadajnika sygnałów niebezpieczeństwa ELT KANNAD 406AS– 4 szt.

Termin składania ofert: 19.12.2016 godz. 10.00

Pliki do pobrania

Polska Policja