Cir-3978/16/WP - Postępowania poniżej 30.000 € - Zamówienia publiczne

Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Cir-3978/16/WP

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Wykonanie pomieszczenia w technologii ścian g/k dla obiektu KGP Bielany w Warszawie.

Termin składania ofert: 02.01.2017 do godz. 13:00

Pliki do pobrania

Polska Policja