Cag-3563-2016-DMR-AK - Postępowania poniżej 30.000 € - Zamówienia publiczne

Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: Cag-3563-2016-DMR-AK

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych: sorbety, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, filtry olejowe, metale żelazne, tworzywa sztuczne, filtry suche, syntetyczne oleje silnikowe przekładniowe i smarowe, złom.

Termin składania ofert: 27.12.2016

Pliki do pobrania

  • 1.81 MB
Polska Policja