221/L/2016/AK/75402 - Postępowania poniżej 30.000 € - Zamówienia publiczne

Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 221/L/2016/AK/75402

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Badanie laboratoryjne paliwa lotniczego w 2017 r.

Termin składania ofert: 30.12.2016

Pliki do pobrania

Polska Policja