2/L/17/Cut/JO/75402 - Postępowania poniżej 30.000 € - Zamówienia publiczne

Postępowania poniżej 30.000 €

Nr referencyjny: 2/L/17/Cut/JO/75402

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Części do obsługi ś-ca Bell-206 w Łodzi

Termin składania ofert: 24.01.2017

Pliki do pobrania

Polska Policja