Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
240/Cmt/07/AS powyżej 133.000 euro 35.31.20.00, 29.14.14.10, 31.51.81.10, 32.00.00.00, 32.34.32.00, 33.43.20.00, 72.25.30.00, 74.54.20.00 Dostawa trzech (3) sztuk fabrycznie nowych, wielosilnikowych, wielozadaniowych śmigłowców o masie (MTOW) do 3500 kg, spełniających wymogi certyfikacji kategorii A, w klasie osiągów 1 wraz z wyposażeniem i sprzętem specjalnym, obsługowym, szkoleniem personelu latającego i technicznego oraz wsparciem eksploatacji 12.03.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
261/BŁiI/07/MK powyżej 133.000 euro 32428000-9 Dostawa i instalacja urządzeń aktywnych sieci w KGP oraz w jednostkach terenowych Policji - modernizacja sprzętu z wykorzystaniem posiadanych przez zamawiającego kart rozszerzeń wraz z szkoleniami 10.03.2008 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
242/BŁiI/07/BP powyżej 133.000 euro 64216000-3 Zawarcie umowy ramowej na okres 4 lat na zakup usług transmisji danych GPRS/EDGE w ramach APN połączonego z siecią Zamawiającego oraz dostawa i aktywacja kart SIM dla terminali mobilnych użytkowanych w Policji 12.03.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
271/BŁiI/07/EMi poniżej 133.000 euro 50000000-5 Zakup usługi serwisowej na okres 12 miesięcy dla urządzeń aktywnych sieci (router’ów, switch’y, firewall’i, sond IDS) znajdujących się w obiektach KGP oraz w jednostkach terenowych policji 18.01.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
270/Ckt/07/JM poniżej 133.000 euro 50310000-1 Usługa konserwacji i naprawy kserokopiarek 23.01.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
265/BŁiI/07/EJ 32236000-6 Dostawa i instalacja sprzętu radiokomunikacyjnego na potrzeby wymiany informacji z zakresu Schengen drogą radiową w ramach projektu Norweskiego Mechanizmu Finansowego nr NMF05.PL0087 22.02.2008 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
272/Cmt/07/EMi poniżej 137.000 euro 34114200-1 Dostawa 2 szt. samochodów osobowo – terenowych w policyjnej wersji „oznakowanej” 28.12.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
250/Cmt/07/MZ poniżej 137.000 euro 50212000-4 Remont silnika lotniczego TW-2 117A nr fabryczny C-93111101 04.01.2008 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
157/Cmt/07/UM poniżej 137.000 euro 74.22.20.00-1; 74222100-2; 74222200-3 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na wykonanie remontu budynku KGP przy ul. Puławskiej 148/150 04.01.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
267/Cmt/07/EMi poniżej 137.000 euro 34.11.42.00-1 Dostawa 2 sztuk samochodów osobowo - terenowych w policyjnej wersji "oznakowanej". 14.12.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
208/Cmt/07/EM 29642200-3 Dostawa amunicji pistoletowej kal. 9x19 mm Parabellum z pociskiem typu JHP 15.01.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
252/BŁiI/07/KD poniżej 137.000 euro 50000000-5 Zakup usługi serwisowej na okres 12 miesięcy dla urządzeń aktywnych sieci (router'ów, switchy'y, firewall'i, sond IDS) znadujących się w obiektach KGP oraz jednostkach terenowych policji 11.12.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
262/BŁiI/07/MK poniżej 137.000 euro 30120000-6 Dostawa biurowych urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji 10.12.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
264/Cam/07/MZ poniżej 137.000 euro 22865000-1 Zakup kuponów podarunkowych dla pracowników cywilnych zatrudnionych w KGP 05.12.2007 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
257/Cmt/07/UM poniżej 137.000 euro 73110000-6 Utylizacja lotniczych granatów łzawiących LGŁ-100/s i LGŁ-100/1 w ilości 130140 szt. po upływie okresu gwarancji i długoletnim składowaniu 10.12.2007 godz. 10.30 pełna treść ogłoszenia
251/Cmt/07/EM poniżej 137.000 euro 18143000-3 Dostawa policyjnych kasków ochronnych z osłoną twarzy 18.12.2007 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
263/Cmt/07/EMi poniżej 137.000 euro 34114200-1 Dostawę 2 szt. samochodów osobowo – terenowych w policyjnej wersji „oznakowanej” 06.12.2007 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
239/Cam/07/AS poniżej 137.000 euro 74222100-2 Wykonanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej niezbędnej do wykonania remontu budynku przy ul. Orkana 14 w Warszawie 17.12.2007 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
254/Cam/07/AP poniżej 137.000 euro 10321000-9 Dostawa koksu przemysłowo - opałowego grubego do obiektu KGP w Emowie. 04.12.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
253/Ctr/07/RJ poniżej 137.000 euro 34328000-2, 29820000-3 Dostawa i montaż podnośników czterokolumnowych 5,5 t i 3,5 t, montażownic do kół samochodowych ciężarowych i osobowych oraz podnośników kanałowych 2,5 t i 6,3 t. 05.12.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
182/Cam/07/JM 45310000-3; 453102200-9; 32520000-4; 32320000-2; 45450000-6 Wykonanie wielobranżowych robót na modernizację wejścia do budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 17.12.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
255/BŁiI/07/MK poniżej 137.000 euro 30231310-3, 30233231-9 Dostawa komputerów PC i drukarek na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji. 03.12.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
246/Ckt/07/MAK poniżej 137.000 euro 30192000-1 Dostawa materiałów kancelaryjno - biurowych. 03.12.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
249/Ckt/07/MZ poniżej 137.000 euro 78200000-9 Druk, naświetlanie na płytach CTP i oprawa kwartalników "Problemy Kryminalistyki" 30.11.2007 r. godz 09:30 pełna treść ogłoszenia
221/Cmt/07/RJ poniżej 137.000 euro 24496300-0 Dostawa odczynników i materiałów fotograficznych. 23.11.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
238/BŁiI/07/EMi poniżej 137.000 euro 30.23.10.00-7 Dostawa 16 zestawów komputerowych klasy TEMPEST na potrzeby jednostek terenowych Policji. 20.11.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
229/BŁiI/07/JC poniżej 137.000 euro 30231300-0 30213100-6 Zakup komputerów biurowych PC i komputerów przenośnych na potrzeby Komendy Głównej Policji. 19.11.2007 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
228/BŁiI/07/HC poniżej 137.000 euro 50312620-7 Zakup pogwarancyjnych usług naprawczych sprzętu informatycznego na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji. 26.11.2007 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
227/BŁiI/07/MK poniżej 137.000 euro 30120000-6 Dostawa biurowych urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji 19.11.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
213/Ckt/07/MZ poniżej 137.000 euro 32333000-6 Zakup zestawu do cyfrowej rejestracji miejsca zdarzenia. 16.11.2007 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony