182/Cam/07/JM

Termin składania ofert: 17.12.2007 godz. 10:30

CPV: 45310000-3; 453102200-9; 32520000-4; 32320000-2; 45450000-6

Wartość zamówienia:

Wykonanie wielobranżowych robót na modernizację wejścia do budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38

                                                               
Powrót na górę strony