Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
178/Ctr/07/MZ poniżej 137.000 euro 34300000-0 Sukcesywana dostawa oryginalnych części zamiennych do samochodów marki Volkswagen, Nissan, Ford, Peugeot 19.10.2007 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
177/Ctr/07/MZ poniżej 137.000 euro 34300000-0 Sukcesywana dostawa części zamiennych do samochodów marki Alfa Romeo, Mercedes, Daewoo 19.10.2007 r. godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
174/Cmt/07/JM 29631100-2 Dostawa 9 mm pistoletów samopowtarzalnych w ilości 25701 kpl. 06.02.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
202/Cmt/07/EMi poniżej 137.000 euro 36.91.00.00-3 Dostawa kajdanek szczękowych w ilości 3.000 sztuk. 12.10.2007 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
206/Ckt/07/EM poniżej 137.000 euro 17221110-1, 18000000-9, 17282400-5, 18142000-6, 17225000-5, 18424000-7, 36655000-7, 17222540-1 Dostawa sprzętu i wyposażenia specjalnego. 12.10.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
194/Cmt/07/EJ poniżej 137.000 euro 36700000-8, 24496600-3 Dostawa materiałów i odczynników techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA. 10.10.2007 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
195/Cam/07/UM poniżej 137.000 euro 45000000-6 Wykonanie remontu 10 lokali mieszkalnych w Warszawie. 23.10.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
199/Cmt/07/EM poniżej 137.000 euro 18131000-6 Dostawa 200 sztuk kamizelek taktycznych na oporządzenie. 08.10.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
183/Cmt/07/JM 18131100-7 Dostawa kamizelek kuloodpornych kamuflowanych typ męski i kamizelek kuloodpornych na mundur. 07.11.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
186/Ckt/07/EM poniżej 137.000 euro 18223200-0; 18222200-3; 18443320-5; 18221000-4 Dostawa odzieży specjalnej. 05.10.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
187/Ckt/07/KD poniżej 137.000 euro 33261 Dostawa zestawu programowo - sprzętowego do cyfrowej obróki obrazu z nagrań pochodzących z CCTV - 3 komplety. 15.10.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
31/BŁiI/07/JC Przygotowanie systemu teleinformatycznego dla polskiej komórki SIRENE rozumianej jako opracowanie Systemu Teleinformatycznego Biura SIRENE (analiza, projektowanie, implementacja, tastowanie, dokumentacja), jego wdrożenie (dostawy sprzętu i oprogramowania, instalacja systemu, migracja danych, szkolenia) oraz obsługa powykonawcza (serwis i gwarancja). pełna treść ogłoszenia
164/BŁiI/07/JC poniżej 137.000 euro 30.24.00.00-3 Dostawa intranetowego systemu informacji prawnej zawierającego: oprogramowanie, licencje na 200 aktywnych użytkowników, serwer systemu, instalację i aktualizację bazy systemu informacji prawnej oraz szkolenia w zakresie jego administracji i użytkowania. 16.10.2007 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
185/Cmt/07/JM 18131100-7 Dostawa kamizelek kuloodpornych kamuflowanych typ damski i kamizelek kuloodpornych ciężkich wykonanych w sposób zgodny ze wszystkimi warunkami zawartymi w SIWZ 05.11.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
171/BŁiI/07/JM poniżej 137.000 euro 30241000-0; 32520000-4 Dostawa oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do budowy i konserwacji okablowania strukturalnego na potrzeby biur Komendy Głównej Policji wykonana w sposób zgodny ze wszystkimi warunkami zawartymi w SIWZ. 08.10.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
173/Cmt/07/EM 31641200-3 Dostawa interaktywnych trenażerów strzeleckich w ilości 5 kompletów. 05.11.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
175/Cmt/07/EM 18143000-3 Dostawa policyjnych kasków ochronnych z osłoną twarzy. 18.10.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
158/BŁiI/07/UM Dostawa kabli telekomunikacyjnych. pełna treść ogłoszenia
137/CMT/07/JK poniżej 137.000 euro 29641000-4 Dostawa 10.000 sztuk ręcznych miotaczy pieprzu. 28.09.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
170/BŁiI/07/MZ poniżej 137.000 euro 50000000-5 Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego na sprzęt informatyczny i oprogramowanie eksploatowane przez Centralny Węzeł Internetowy Komendy Głównej Policji (CWI) 28.09.2007 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
140/BŁiI/07/HC 30213300-8, 30248200-1 Organizacja mobilnej łączności użytkowników systemów wspomagania dowodzenia rozumiana jako dostawa 4067 szt. Mobilnych Terminali Noszonych (MTN), przeznaczonych do pracy w części jawnej systemów informatycznych Policji w sieci PSTD, do których należy w szczególności Krajowy System Informacyjny Policji, opracowanie dokumentacji technicznej, powykonawczej i eksploatacyjnej, zakup usługi transmisji danych w technologii GPRS/EDGE w oparciu o dedykowany APN połączony z siecią Zamawiającego wraz z dostawą i aktywacją kart SIM dla terminali mobilnych, a także zakup 4067 szt. ładowarek do terminali, licencji dla użytkowników na serwer uwierzytelnienia i na serwer Proxy, zakup i wdrożenie oprogramowania punktu rejestracji kart SIM oraz przeprowadzenie szkoleń dla administratorów i instruktorów MTN. 05.11.2007 godz. 09.30 pełna treść ogłoszenia
114/Cmt/07/EJ 32234000-2, 32333100-7, 32234000-2, 32323300-6 Dostawa kamer stacjonarnych dualnych przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych, rejestratorów cyfrowych, kamer termowizyjnych, monitorów LCD 25.10.2007 godz 9.30 pełna treść ogłoszenia
1/BŁiI/07/EJ SPOT/2.3.2/87/04 30231100-8; 30213300-8 Dostawa i montaż na pojazdach służbowych Policji 580 szt. stanowisk dostępowych (Terminali Mobilnych Przewoźnych), przeznaczonych do pracy z Systemami Informatycznymi pracującymi w sieci PSTD wraz ze szkoleniem użytkowników 19.10.2007 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
166/CMT/07/JC poniżej 137.000 euro 29.85.22.00-8 Zakup zintegrowanego systemu łączności i ochrony w sytuacjach zagrożeń CBRN AVON M53 – 20 szt. 26.09.2007 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
136/Cmt/07/EMi poniżej 137.000 euro 36.91.00.00-3 Dostawa kajdanek szczękowych w ilości 3.000 szt. wykonanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. 21.09.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
159/BŁiI/07/EMi 30192113 Dostawa informatycznych materiałów eksploatacyjnych na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji. 12.10.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
168/BŁiI/07/MK 50000000-5 Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego dla cyfrowej sieci teletransmisyjnej POLWAN na okres 12 miesięcy od dnia 1 stycznia 2008r. 09.10.2007 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
156/BŁiI/07/MK 30231310-3, 30213300-8, 30231300-8, 30231300-0 Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji. 16.10.2007 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
148/Cmt/07/MZ poniżej 137.000 euro Zakup zestawu Wi-Fi do transmisji video, skanery, miniaturowych rejestratorów cyfrowych audio, miniaturowych rejestratorów cyfrowych video z minikamerą, dyktafonów cyfrowych, dyktafonów cyfrowych w zegarku, magnetowidów VHS z nagrywarką DVD, kamer cyfrowych z wejściem AV, kamer cyfrowych z twardym dyskiem, mikrofonów kierunkowych, statywów foto/video z głowicami, rejestratorów kasetowych. 07.09.2007 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
161/Cmt/07/DK poniżej 137.000 euro 31521320-3 Dostawa latarek. 04.09. 2007 o godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony