Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
153/BŁiI/07/EMi poniżej 137.000 euro 30217100-4 Dostawa sprzętu i części zamiennych do komputerów na potrzeby biur Komendy Głównej Policji. 31.08.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
155/BŁiI/07/DK poniżej 137.000 euro 30249000-6 Dostawa oprogramowania komputerowego. 30.08.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
149/Ctr/07/MSz poniżej 137.000 euro 43114000-9 Dostawa 1 sztuki samochodu furgon w policyjnej wersji "OP opancerzony". 29.08.2007 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
146/Cmt/07/MSz poniżej 137.000 euro 30121120-0, 30191400-8, 30150000-5, 30141000-9 Zakup kserokopiarek, niszczarek do papieru, maszyn do pisania oraz liczarek do banknotów. 07.09.2007 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
152/Cmt/07/GB poniżej 137.000 euro 33.21.10.00-2 31.52.70.00-6 33.43.60.00-5 33.25.10.00-4 32.22.30.00-2 Zakup sprzętu techniki specjalnej (z podziałem na 7 zadań). 04.09.2007 godz 09:30 pełna treść ogłoszenia
144/Ckt/07/KD poniżej 137.000 euro 19320000 - 5; 19332000 - 2 Zakup obuwia specjalnego 29.08.2007 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
143/BŁiI/07/JK 30250000-6 30248200-1 30248100-0 74542000-0 72267000-4 Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i wdrożenie do użytkowania w pełni skonfigurowanego ogólnokrajowego, hierarchicznego Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD), wraz z niezbędnymi licencjami na użytkowanie systemu oraz dostarczenie platformy systemowej, bazodanowej i sprzętowej, przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników i administratorów systemu oraz zapewnienie usługi serwisu gwarancyjnego przez okres minimum trzech lat od daty odbioru końcowego SWD oraz zapewnienie usługi serwisu pogwarancyjnego 17.09.2007 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
147/Cmt/07/MZ poniżej 137.000 euro 50412000-6 Usługa serwisowa, obejmująca przegląd techniczny, konserwację i kalibrację aparatury badawczej firmy Applied Biosystems, obejmującą sześć sekwenatorów ABI Prism 3100, osiem sekwenatorów ABI Prism 377 oraz dwadzieścia pięć termocyklerów GeneAmp 9700 zlokalizowanej w Wydziale Biologii CLK KGP i laboratoriach kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji 28.08.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
117/Cmt/07/GB 21121300-0; 24100000-5; 24496300-0; 24662000-2; 25213200-9 Zakup sprzętu, odczynników oraz materiałów techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań w Laboratoriach Kryminalistycznych KWP/KSP, szkołach Policji oraz Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP w ramach zamówienia scentralizowanego. 19.09.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
154/Cmt/07/GB poniżej 137.000 euro 502120000-4 Zadanie 1 – wymiana agregatów na śmigłowcu Mi-8S Nr rej. SN-40XP, Zadanie 2 – przedłużenie o 2 lata międzyremontowego resursu kalendarzowego płatowca śmigłowca Mi-8S Nr rej. SN-40XP i jego agregatów 14.08.2007 r. godz. 08:45 pełna treść ogłoszenia
138/Cam/07/EMi poniżej 137.000 euro 45.00.00.00-6 Wykonanie remontu lokali mieszkalnych w Warszawie. 24.08. 2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
40/BŁiI/07/JM 72530000-9 Wykonanie reorganizacji komunikacji dla potrzeb terminali mobilnych pracujących w ramach systemu SWD KSP w dostępie do rejestru CBD PESEL na rozwiązanie wykorzystujące obecnie eksploatowany przez Policję Centralny System Dostępowy (CSD). - pełna treść ogłoszenia
135/Cmt/07/EM 18444110 39910000 Dostawa policyjnych hełmów odłamko- i kuloodpornych oraz policyjnych hełmów odłamko- i kuloodpornych wyposażonych w policyjną osłonę balistyczną (przyłbicę) montowaną na hełmie typu „MICH” za pomocą uprzęży. 24.09.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
128/BŁiI/07/BP 30250000-6 zaprojektowanie i wdrożenie w pełni skonfigurowanego Systemu Wspomagania Obsługi Policji „SWOP” (tj. Zintegrowanego Systemu Zarządzania definiowanego jako system klasy ERP posiadający budowę modułową), wraz z niezbędnymi licencjami na użytkowanie systemu oraz dostarczenie platformy aplikacyjnej, systemowej, bazodanowej i sprzętowej, w tym stacji dostępowych do systemu, wyposażonych w czytniki kart mikroprocesorowych oraz karty mikroprocesorowe, a także przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników i administratorów systemu oraz zapewnienie opieki powdrożeniowej i usług serwisowych przez okres jednego roku od daty odbioru końcowego SWOP. 31.08.2007 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
131/BŁiI/07/JC 30231300-0; 30233231-9 Doposażenie służb dyżurnych w sprzęt dostępowy do systemów informatycznych; Doposażenie Policji do poziomu komisariatów oraz do wybranych posterunków i rewirów dzielnicowych w sprzęt dostępowy do policyjnych systemów informatycznych – rozumiane jako zakup stanowisk komputerowych oraz drukarek. 10.09.2007 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
142/Cmt/07/JM 18131100-7 Dostawa kamizelek kuloodpornych 28.08.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
130/Ctr/07/HC 34.11.40.00-9 Dostawa pojazdów na potrzeby KGP oraz Komend Wojewódzkich Policji. 05.09.2007 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
129/Cmt/07/EM 18131000 Dostawa kamizelek ochronnych przeciwuderzeniowych, ochraniaczy przedramienia i nóg, kombinezonów AT. 11.09.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
120/Ckt/07/KD poniżej 137.000 euro 18100000 – 0; 19330000 - 8; Zakup odzieży ochronnej. 03.08.2007 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
119/BŁiI/07/MSz poniżej 137.000 euro 32428000-9 Dostawa urządzeń aktywnych sieci PSTD celem modernizacji w Szkołach Policji oraz obiektach KGP: ul. Domaniewska , ul. Barcicka, ul. Taborowa, ul. Wiśniowa. 10.08.2007 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
133/BŁiI/07/HC 32.42.00.00-3 Dostawa urządzeń aktywnych sieci dla odbudowy rezerwy Biura Łączności i Informatyki KGP. 10.09.2007 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
89/BŁiI/07/MSz 64214400-3 Dzierżawa przez Komendę Główną Policji od operatorów telekomunikacyjnych cyfrowych i analogowych łączy telekomunikacyjnych na okres 24 miesięcy począwszy od dnia 28.12.2007 r. 30.08.2007 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
104/BŁiI/07/KD poniżej 137.000 euro 32520000-4; 30125000-1; 32521000-1 Dostawa materiałów eksploatacyjnych i sprzętu łączności 31.07.2007 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
111/BŁiI/07/JG poniżej 137.000 euro 30240000-3 Zakup oprogramowania na potrzeby komórek organizacyjnych KGP. 19.07.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
124/Ckt/07/EM 17.22.30.00-1 Dostawa części spadochronowych w kompletach. 23.07.2007 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
123/Cmt/07/BG poniżej 137.000 euro 66337200-3 Ubezpieczenie 13 policyjnych śmigłowców w zakresie: OC użytkownika, OC przewoźnika i NW załogi. 20.07.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
109/BŁiI/07/MK 35351000-9 Dostawa platformy sprzętowej i oprogramowania dla II etapu ochrony antywirusowej. 13.08.2007 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
125/Ckt/07/EM poniżej 137.000 euro 29812300-7 Dostawa sprzętu nurkowego 16.07.2007 godz 08:30 pełna treść ogłoszenia
105/BŁiI/07/GB 30192113-6; 30192113-6; 30192300-4; 21225690-8; 30192800-9; 30217330-5; 30217320-2; 30217340-8; 24513294-0 Zakup informatycznych materiałów eksploatacyjnych na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji (z podziałem na 6 grup) 17.08.2007 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
113/Cam/07/JM poniżej 137.000 euro 45000000-6 Wykonanie remontu lokali mieszkalnych w Warszawie przy ulicy Fryderyka Joliot Curie 16 m 33, Kazimierzowskiej 83 m 20, Koźmińskiej 11 m 17, Natolińskiej 2 m 78a, Wilczej 6 m 6. 25.07.2007 godz 10:30. pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony