Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
62/Cmt/07/HC 34.11.00.00-1 Dostawę samochodów osobowych w wersji "oznakowanej" i "nieoznakowanej" w ilości 5.244 szt., zgodnie z wymaganiami taktyczno-technicznymi samochodów w w/w wersjach wraz z zapewnieniem obsługi technicznej w oparciu o istniejące zaplecze obsługowo-naprawcze transportu Zamawiającego zgodnie z wymaganiami dotyczącymi obsługi technicznej. 10.09.2007 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
63/Cmt/07/HC 34.12.10.00-1 Dostawa autobusów 19+1 (kierowca) miejscowych, 26+1 (kierowca) miejscowych i 44+1 (kierowca) miejscowych kategorii M3 klasy II i kategorii M2 klasy B dla jednostek Odbiorców zgodnie z "Wymaganiami taktyczno-technicznymi autobusów" w ww. wersjach. 25.07.2007 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
64/Ckt/07/GB 21125692-2; 21200000-5 Dostawa: papieru ksero, ręczników papierowych, papieru podaniowego, papieru ozdobnego, papieru składanki, bloczków samoprzylepnych, teczek kartonowych, segregatorów, kalek ołówkowych. 21.05.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
69/Cmt/07/MK 35351000-9 Dostawa dwóch stanowisk desantowych do śmigłowców Mi-8T 01.06.2007 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
66/Cmt/07/EM 31521320-3 Dostawa latarek akumulatorowych ładowalnych z nasadką. 28.05.2007 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
60/Ctr/07/MZ 34300000-0 Sukcesywne dostawy części zamiennych do samochodów marki Volkswagen. 15.05.2007 godz. 10:45 pełna treść ogłoszenia
59/Ctr/07/MZ 34300000-0 Sukcesywne dostawy (zgodnie z potrzebami) oryginalnych części zamiennych do samochodów marki Skoda i Nissan w opakowaniu oznaczonym logo- znakiem towarowym producenta pojazdu lub producenta części. 15.05.2007 godz. 09:45 pełna treść ogłoszenia
54/Cam/07/WP 45450000-6; 45233000-9; 45310000-3; 45331000-6 Wykonanie wielobranżowych robót budowlanych izolacji ścian i wzmocnienia części stropów piwnic budynku KGP przy ul. Puławskiej 148/150 30.05.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
57/Cmt/07/BG 35342000-3 Dostawa agregatów do śmigłowców policyjnych Mi-8 22.05.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
44/Cmt/07/EMi 18.13.10.00-6; 18.14.10.00-9; 18.11.40.00-1 Dostawa kamizelek ochronnych przeciwuderzeniowych, ochraniaczy przedramienia i nóg, rękawic przeciwuderzeniowych, kombinezonów AT. 11.06.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
49/BKS/07/EJ Wkonanie logicznej weryfikacji baz danych z I edycji ogólnopolskiego badania opinii publicznej na temat poczucia zagrożenia przestępczością oraz ocenie pracy Policji w 2006 r. na próbie losowej 17.000 respondentów, w części dotyczącej tzw. ciemnej liczby przestępstw. Przeprowadzenie analizy wyników oraz przygotowanie i przekazanie na rzecz Zamawiającego pisemnej i elektronicznej wersji raportu z czści badania dot. tzw. ciemnej liczby przestępstw. pełna treść ogłoszenia
55/Ckt/07/JG 25247100-5 Dostawa artykułów biurowych z tworzyw sztucznych. 08.05.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
56/Ckt/07/GB 36121000-5; 36111420-2 Dostawa mebli biurowych, foteli, krzeseł obrotowych i krzeseł typu ISO. 10.05.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
61/Cmt/07/JC 29.63.11.00-2 Dostawa 5 709 kpl. nowych, oryginalnych, wyprodukowanych w 2007 roku. 9 mm pistoletów samopowtarzalnych. 20.06.2007 pełna treść ogłoszenia
58/BŁiI/07/MK poniżej 137.000 euro 32161100-3; 64212000-52 Zakup usług transmisji danych GPRS/EDGE w ramach APN połączonego z siecią zamawiającego oraz na dostawę i aktywację kart SIM dla terminali mobilnych. 24.05.2007 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
52/Cmt/07/HC 23.11.12.00-0; 23.12.11.00-2; 23.21.00.00-2 Dostawa paliw rozprowadzanych przez sieć stacji paliw akceptujących bezgotówkowe karty paliwowe do pojazdów służbowych wszystkich jednostek Policji na terenie Polski. 31.05.2007 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
47/Cam/07/UM 45310000-3; 45320000-3; 45314320-0; 45400000-0 Budowa i modernizacja w obiekcie SIRENE okablowania strukturalnego o wysokim poziomie niezawodności i bezpieczeństwa wraz z niezbędnym wyposażeniem pasywnym, zasilaniem gwarantowanym oraz robotami remontowo-budowlanymi pomieszczeń komórki SIRENE. 21.05.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
169/Ckt/06/UM 36123000-9 Zakup mebli laboratoryjnych dla Wydziału Chemii CLK KGP w celu wyposażenia pomieszczeń laboratoryjnych remontowanej części budynku przy Al. Ujazdowskich 7 w oparciu o zaproponowany i sporządzony projekt uwzględniający specyfikację ilościową, techniczną i wyposażenie poszczególnych pomieszczeń. pełna treść ogłoszenia
48/Cmt/07/EJ 22000000-0 Dostawa druków ścisłego zarachowania na papierze offsetowym oraz druków ścisłego zarachowania na papierze samokopiującym. 24.04.2007 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
43/Cam/07/UM 50700000-2 Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz usuwanie usterek, awarii i uszkodzeń systemów wentylacji i klimatyzacji zainstalowanych w obiektach KGP, prowadzonych przez okres 3 lat. 16.04.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
46/Cam/07/GB 90121000-1 Usługa wykonywania wywozu odpadów komunalnych surowcowych zbieranych łącznie i pozostałych niesegregowanych (część I) oraz wywozu nieczystości ciekłych (część II) z obiektów Komendy Głównej Policji. 13.04.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
149/BŁiI/06/KJ/ SCH/05.01.01.52 pełna treść ogłoszenia
42/Ckt/07/BG 21232300-1 Dostawa kopert. 11.04.2007 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
13/Ctr/07/EMi Dostawa olejów silnikowych i oleju przekładniowego przeznaczonych do samochodów KGP. pełna treść ogłoszenia
39/BŁiI/07/MK/ SCH/05.01.01.03.01 Dostawa cyfrowych urządzeń węzłowych do rozbudowy sieci regionalnych będących kontynuacją budowy cyfrowych sieci wewnątrzwojewódzkich na terenie województw: lubelskiego, podlaskiego i pomorskiego celem upowszechnienia dostępu do zasobów SIS dla podstawowych jednostek Policji w ramach zamówienia uzupełniającego przewidzianego w umowie nr 7/BŁiI/05/MK/SCH/05.01.01.03. pełna treść ogłoszenia
25/BŁiI/07/MK/ SCH/04.01.01.02.01 Dostawa urządzeń cyfrowych do rozbudowy cyfrowych sieci regionalnych na terenie województwa podkarpackiego celem upowszechnienia dostępu do zasobów SIS dla podstawowych jednostek Policji w ramach zamówienia uzupełniającego przewidzianego w umowie 77/BŁiI/04/MK/SCH/04.01.02.01. pełna treść ogłoszenia
38/Ckt/07/JM 21221100-9 Zakup papieru toaletowego. 11.04.2007 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
27/Ckt/07/HC 33000000-0 Dostawa 6 zestawów poligrafów (wariografów), fabrycznie nowych, rok produkcji 2007. 16.04.2007 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
45/Cmt/07/EM 19320000-2 Dostawa 270 par butów sportowych. 05.04.2007 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
41/Cmt/07/MZ 22940000-1 Dostawa blankietów pozwoleń na broń oraz blankietów licencji pracowników ochrony. 02.04.2007 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony