Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
286/BŁiI/08/MSz poniżej 133.000 euro 72253200-5 Zakup usługi wsparcia oraz dokonywania zmian w oprogramowaniu wyliczającym i ewidencjonującym wynafrodzenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji na okres 12 miesięcy 19.01.2009 godz 09:30 pełna treść ogłoszenia
283/Cut/08/MT poniżej 133.000 euro 24496500-6 Dostawa odczynników immunoenzymatycznych 16.01.2009 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
271/BŁiI/08/BB powyżej 133.000 euro 30213300-8 Doposażenie Policji, do poziomu komisariatów oraz wybranych posterunków dzielnicowych w sprzęt dostępowy do policyjnych systemów informatycznych oraz doposażenie służb dyżurnych w sprzęt dostępowy do systemów informatycznych Policji 02.02.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
275/BŁiI/08/BP poniżej 133.000 euro 48611000-4, 48000000-8, 48820000-2 Modyfikacja systemu teleinformatycznego FP 07.01.2009 godz 10:00 pełna treść ogłoszenia
270/BŁiI/08/JC poniżej 133.000 euro 72268000-1, 48440000-4, 48441000-1, 48442000-8, 48443000-5, 72262000-9, 72263000-6, 72265000-0, 72266000-7, 72267000-4 Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w jednostkach organizacyjnych Policji 06.01.2009 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
274/Cir/08/TP poniżej 133.000 euro 71220000-6, 71320000-7 Wykonanie dokumentacji projektowej, wykonawczej i inwestorskiej remontu wnętrza budynku głównego wraz z zagospodarowaniem terenu w obiekcie Komendy Głównej Policji w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38 30.12.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
265/BŁiI/08/BP powyżej 133.000 euro 64212500-0 Zakup usługi transmisji danych GPRS/EDGE w ramach APN połączonego z siecią Zamawiającego, w tym dostawa i aktywacja 4067 kart SIM dla terminali mobilnych użytkowanych w Policji. 23.01.2009 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
278/BŁiI/08/JK poniżej 133.000 euro 32420000-3, 32412110-8 Rozszerzenie Centralnego Węzła Internetowego Policji w zakresie przepływności oraz tunelowania połaczeń realizowanych przez Policję i pozaplicyjne organy ochrony prawa pełna treść ogłoszenia
254/BŁiI/08/BP powyżej 133.000 euro 64212500-0 Zakup usługi transmisji danych GPRS/EDGE/HSDPA w ramach APN połączonego z siecią Zamawiającego, w tym dostawa i aktywacja 3223 kart SIM dla terminali mobilnych użytkowanych w Policji oraz dostawa akcesoriów sieciowych 15.01.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
276/Ctr/08/EMi poniżej 133.000 euro 34110000-1 Dostawa 2 szt. samochodów osobowych 11.12.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
263/Ctr/08/BB poniżej 133.000 euro 34300000-0 Sukcesywna dostawa orginalnych części zamiennych do samochodów do Wydziału Koordynacji Gospodarki Transportowej KGP Biura Logistyki Policji w Warszawie 11.12.2008 godz 11:30 pełna treść ogłoszenia
264/Cir/08/RJ poniżej 133.000 euro 71220000-6, 71320000-7 Wykonanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej przebudowy strzelnicy krytej w obiekcie Komendy Głównej Policji w Warszawie przy ul. Iwickiej 14 16.12.2008 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
272/Fs/08/MT poniżej 133.000 euro 30199750-2 Zakup kuponów podarunkowych dla pracowników cywilnych zatrudnionych w KGP 08.12.2008 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
255/Cut/08/JM poniżej 133.000 euro 35331000-3 Dostawa naboi granatnikowych 09.12.2008 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
260/Cir/08/UM poniżej 133.000 euro 71220000-6 Wykonanie dokumentacji projektowej, wykonawczej i inwestorskiej zagospodarowania terenu obiektu Komendy Głównej Policji przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie 08.12.2008 godz 11:30 pełna treść ogłoszenia
266/Ctr/08/EMi poniżej 133.000 euro 34110000-1 Dostawa 2 szt. samochodów osobowych 02.12.2008 godz 11:30 pełna treść ogłoszenia
245/Cut/08/SJ poniżej 133.000 euro 90523100-0 Utylizacja amunicji strzeleckiej w ilości 37 466.97 kg po upływie okresu gwarancji i długoletnim składowaniu 01.12.2008 godz 09:30 pełna treść ogłoszenia
248/BŁiI/08/RJ poniżej 5.150.000 euro 45314300-4 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie demontażu linii kablowej miedzianej typu TKM 100x4x0,6 w relacji obiekt ul. Rakowiecka 2a – obiekt ul. Olszewska 6 oraz budowa kabla światłowodowego typu Z-XOTKtsd 50J w miejsce demontowanej linii miedzianej zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym” 15.12.2008 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
259/Ctr/08/RJ poniżej 133.000 euro 34110000-1 Dostawa 3 sztuk samochodów osobowych o podwyższonych parametrach technicznych w policyjnej wersji nieoznakowanej" 28.11.2008 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
250/BŁiI/08/JG poniżej 133.000 euro 30213100-6, 30213300-8 „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji" 28.11.2008 godz 10;30 pełna treść ogłoszenia
243/BłiI/08/MSz poniżej 133.000 euro 45314300-4 Budowa w tunelu Metra Warszawskiego kabla optolelkomunikacyjnego typu ZW - NOTKtsd-60J w relacji: stacja metra A20 Słodowiec i stacja metra A21 Stare Bielany zgodnie z projektem wykonawczym oraz specyfikacją techniczną wykonania odbioru robót. 09.12.2008 godz 09:30 pełna treść ogłoszenia
253/Ckt/08/JG poniżej 133.000 euro 18443320 - 5 zakup: Zadanie 1 – czapka ćwiczebna - 10.350 szt. Zadanie 2 – czapka gabardynow - 3.650 szt 27.11.2008 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
244/Cut/08/BP poniżej 133.000 euro 24965000-6 Dostawa odczynników immunoenzymatycznych 27.11.2008 godz 10:00 pełna treść ogłoszenia
257/BŁiI/08/MK poniżej 133.000 euro 30213300-8, 30232110-8 Zakup stanowisk dostępowych, oraz urządzeń peryferyjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Komendy Głównej Policji 26.11.2008 godz 09:30 pełna treść ogłoszenia
256/Ctr/08/SJ poniżej 133.000 euro 34114000-9 Dostawa 10 sztuk samochodów furgon w wersji bazowej pod zabudowę w policyjną wersję Ambulans Poczty Specjalnej 25.11.2008 gogz 11:30 pełna treść ogłoszenia
251/Cut/08/MT poniżej 133.000 euro 32234000-2 Zakup 20 kpl. kamer sieciowych szybkoobrotowych wyposażonych w analogowe wyjście wideo 24.11.2008 godz 09:30 pełna treść ogłoszenia
249/Ctr/08/RJ poniżej 133.000 euro 34134000-5 Dostawa samochodu pomocy drogowej 21.11.2008 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
241/Fw/08/EMi powyżej 133.000 euro 63512000-1 Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia do siedziby KGP biletów lotniczych na trasach krajowych i międzynarodowych 18.12.2008 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
240/Ctr/08/JC poniżej 133.000 euro 34410000-4 Zakup 4 sztuk motocykli w wersji nieoznakowanej 20.11.2008 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
233/BŁiI/08/AS powyżej 133.000 euro 48611000-4, 48000000-8, 30216200-8, 48820000-2 Zakup komputerowego testu psychologicznego i zakup sprzętu 18.12.2008 godz 11:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony