68/BŁiI/08/KD

Termin składania ofert: 13.05.2008 godz. 10:30

CPV: 30240000-3 ; 30242100-8

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup licencji oraz usługi wsparcia technicznego na użytkowanie oprogramowania antywirusowego F-Secure Anti-Virus Suite na potrzeby Centralnego Węzła Internetowego Komendy Głównej Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 05.05.2008 r. nr 91946-2008
Powrót na górę strony