56/Cam/08/UM

Termin składania ofert: 12.06.2008 godz. 10:30

CPV: 45453000-7 45310000-3 453311000-7 45453000-7 45330000-9 45331000-6

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku magazynowego położonego na terenie obiektu KGP przy ul. Taborowej 33 C w Warszawie - budynek D

Powrót na górę strony