90/Ckt/08/RJ

Termin składania ofert: 03.06.2008 godz. 10:30

CPV: 31730000-2

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa sprzętu do obróbki drewna – wiertarka wielowrzecionowa, okleiniarka do krawędzi

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 26.05.2008 r. nr 110040-2008
Powrót na górę strony